Hugin T300 Entegrasyonu

28 Eylül 2023

AKINSOFT – Hugin T300  Yeni Nesil YazarKasa POS Entegrasyonu aşağıdaki uygulamalarımız için geçerlidir.

 • AKINSOFT Wolvox Restoran
 • AKINSOFT Wolvox Hızlı Satış

AKINSOFT – Hugin T300  Yeni Nesil Yazar Kasa POS Entegrasyonunu kullanabilmek için kullanıcılarımız tarafından Wolvox ERP programımızın modüllerinden   ”Yazarkasa – Pos – Terazi ”   lisansının satın alınması gerekmektedir.

AKINSOFT Müşteri Paneli üzerinden ÖKC EŞLEŞME ücreti olarak her bir cihaz için eşleşme ücreti yatırılması gerekmektedir. (Yıllık alınmaktadır.)

Hugin T300 Yeni Nesil Yazarkasa POS cihazının genel  ve teknik özelliklerine bu  linkten ulaşabilirsiniz:  http://www.hugin.com.tr

Eşleştirme için : 

 • Market otomasyonu yazılımımızda Hugin T300 Entegrasyonunuz seçerek ayarlar alanına giriş yapmanız gerekmektedir.
 • Cihaz entegrasyonu ETHERNET üzerinden gerçekleşmektedir. 

Standart Ayarlar : 

 • Cihaza Ürünün Diğer Bilgilerini Gönder :  Wolvox ERP programımımız içerisinde ki , ürünlerin diğer birimlerini cihaza gönderilmesi için kullanabilirsiniz.
 • Cihazdaki Ürünlere bakma: Wolvox ERP programımımız içerisinde ki , ürünleri ile yazarkasa üzerinde ürünleri eşleştirmeden otomatik olarak kaydet sat .
 • Cihaz Seri No : Cihaza ait seri numarasını girmeniz gereken alandır.
 • Fiş Limiti : Fiş limiti değeri varsayılan olarak gelmektedir. Belirtilen tutar ve üstü satışlarda fatura kesilmesi gerekliliğini ifade eder.
 • IP No : Cihanzınızın bağlı ağ üzerinde cihazın kullandığı İP adresi.
 • Port No: Cihaz ile PC nizin haberleşme portu. (Sabit olarak :4444)
 • Çekmece Açma Seçenekler : Cihaza bağlı bir çekmeye bulunuyor ise işlem sonunda tetikleme ayarı.

KDV Tanımları : Cihazda ki KDV bilgileri buraya tanımlanır, manuel tanımlanması gerekecektir. Standart 8 tane tanım gelir, her koda karşılık gelen KDV oranının cihazdaki KDV oranı ile aynı olması gerekmektedir.

 • KDV Kodu : Cihazdaki yer alan KDV oranının kodunu belirtmektedir.
 • KDV Oranı: Cihazda yer alan KDV oranlarıdır.

Kısım Ayarları :  YNÖKC ‘ de kısım tanımları, Cihaz üzerinde KDV oranlarının belirlenmesi için kullanılmaktadır.
 • Kısım Adı : Cihazınızda tanımlı olan KISIM isimlerini ifade etmektedir. Burada ki KISIM bilgileri ile cihazınızdaki kısım adları aynı olmalıdır. Açıklama amaçlı kullanılmaktadır
 • KDV oranı : Kısım tanımlarınız da kullanılan KDV oranıdır.
 • Tartılır / Tartılmaz :  Ürünlerde adetli tartılır / tartılmaz durumunun belirtilmesi için kullanılmaktadır.

Ödeme Tanımı Ayarları: Bu alan cihazınızda yer alan ödeme tanımları ile Wolvox ERP programımızda tanımladığınız ödeme türlerinin eşleştirilmesi için kullanabilirsiniz.

 • İşlem Türü : Wolvox ERP programımızda tanımlı olan işlem türünü ifade eder.
 • Ödeme Kodu : Cihaz üzerinde ödeme tanımlarına verilen kodları ifade eder. Kodlar otomatik olarak ödeme tanımlarına göre gelmektedir.
 • Ödeme Adı: Cihazınız da tanımlı olan ödeme adlarını ifade eder.
 • Banka Adı : Ödeme tanımlarınız da POS işlem türünün hangi bankaya ait olduğunu belirtmektedir.
 • Pos Adı : Bankaya ait POS tanımı ifade etmektedir.

Kasiyer Tanımları :  Cihazdaki kasiyer tanımlarını, Wolvox Market Otomasyonuna tanımlanması gereken ayarları ifade eder.

 • Kasiyer Kodu : Cihazda yer alan kasiyer kodunu ifade eder.
 • Kasiyer Adı : Cihazınızdaki kasiyerin adını ifade eder.
 • Kasiyer Şifresi : Kasiyerin şifresidir.
 • Yetki Düzeyi: Varsayılan olarak gelmektedir.  Belirli bir standart vardır. 1 ile 5 arası sadece satış yapabilir. 6 ile 8 arası satış yapar ve Z raporu alabilir, 9 ise satış ve ayarı değiştirebilir, Z raporu alabilir.

Kredi Tuş Tanımı :  ERP de yer alan ödeme tipleri otomatik olarak bu alana gelir, Bu ödeme tipleri cihazdaki ödeme tipleri ile eşleştirilir. burada tanımlı olan 0 nolu kredi , cihaz üzerinde ki POS ifade eder.  Diğer ödeme tipleri de kullanıcının belirleyeceği extra ödeme şeklidir.

 • Kredi Kodu : Cihaz da yer alan ödeme tipinin kodudur.
 • Kredi Adı  : Kredi koduna ait açıklamayı belirtir.

Fiş Başlığı Tanımları : Fiş başlığı alanı bilgi amaçlıdır. Kullanıma özel bir etkisi yoktur. Fişin üzerinde ki yer alacak başlığı ifade eder.

 • Başlık Kodu : Başlık kodunu manuel olarak tanımlayacağınız alandır.
 • Başlık Adı : Fişin üzerinde yer alacak üst bilgileri ifade eder.

Belirtilen ayarların yapılması ile beraber AKINSOFT – Hugin T300 (Sabit) Entegrasyonu  ile  aşağıda ki işlemleri yapabileceksiniz;

 • Wolvox Hızlı Satış ve Wolvox Restaurant uygulamalarımızda yapmış olduğunuz satışlarınızı online olarak cihazınıza gönderebilirsiniz.
 • Cihazınıza Wolvox ERP de kayıtlı olan ürünlerinizi gönderebilirsiniz.
 • Satışlarınızın cihazınıza gönderimin den sonra  mali onaylı fiş basımı yapabileceksiniz.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.