Wolvox ERP Programı Özel Raporda Grid Tabloya Çift Tıklayarak Kartını Açmak

26 Eylül 2023

Wolvox ERP programı için hazırlanmış olan özel raporlarda filtreleme sonucunda listelenen grid tablodaki satırlarda ilgili alana tıklanarak o satır ile ilgili pencerenin açtırılması mümkündür.

Örneğin faturaların listelendiği bir raporda, satırdaki “Fatura No” alanına çift tıklanarak ilgili fatura açtırılabilir.

Bu işlem için özel rapor tanım penceresinde “Script” sayfasında bulunan “Çift Tıklama” sayfasına ilgili pencereyi açtıracak kod yazılmalıdır. Altta konu ile ilgili ekran görüntüleri verilmiştir:

Yazılacak script kodu alttaki formatta olmalıdır:

begin
if SelectedField <> Nil then
begin
KOD BURAYA YAZILMALI  (Bu bloğa yazılacak kodlar, alttaki maddelerden biri ya da birkaçı olabilir)
end;
end;

1. Faturayı açar:

if SelectedField.FieldName = ‘BLKODU’ Then
OpenOldInvoice(DataSet.FieldByName(‘BLKODU’).AsInteger, ”, 0);

2. Cari Tanım penceresini açar:

if SelectedField.FieldName = ‘BLCRKODU’ Then
OpenForm(‘YCariTanimlari1’, DataSet.FieldByName(‘BLCRKODU’).AsInteger);

3. Stok Tanım penceresini açar:

if SelectedField.FieldName = ‘BLSTKODU’ Then
OpenForm(‘YStokTanimlari1’, DataSet.FieldByName(‘BLSTKODU’).AsInteger);

4. İrsaliyeyi açar:

if SelectedField.FieldName = ‘BLKODU’ Then
OpenOldDispatch(DataSet.FieldByName(‘BLKODU’).AsInteger, ”, 0);

5. Teklifi açar:

if SelectedField.FieldName = ‘BLKODU’ Then
OpenOldOffer(DataSet.FieldByName(‘BLKODU’).AsInteger, ”, 0);

6. Siparişi açar:

if SelectedField.FieldName = ‘BLKODU’ Then
OpenOldOrder(DataSet.FieldByName(‘BLKODU’).AsInteger, ”, 0);

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.