2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?

26 Eylül 2023

Gelir vergisi dilimleri her yıl değişiyor. Bu yıl da ücretlilere uygulanacak gelir vergisi dilimleri yeniden hesaplanıyor. 2023 yılı gelir vergisi dilimleri iki şekilde uygulanıyor. Bunlardan birincisi ücretlilere uygulanacak gelir vergisi dilimleri, ikincisi ise ücret dışı geliri olanlara uygulanacak vergi dilimidir. 2023 yılı için her iki gruba da ayrı ayrı gelir vergisi dilimleri hesaplanıyor.

2023 Yılı Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi, sabit bir kazancı olan herkesin ve her kurumun ödemek zorunda olduğu bir kalemdir. Gelir vergisi, işletmelerin sabit giderleri arasındadır. Hem bireylerin hem de kurumların beyan ve ödemeleri zamanında yapmaması yaptırımlara neden olabilir. Düzenli geliri olan kurum ve bireylerin doğru bir gider planlaması yapması son derece önemlidir. Ancak bu sayede gelir vergileri sorunsuz bir şekilde ödenir ve vergi yükümlülüğü sağlanmış olur.

2023 Yılı Gelir Vergisinin Unsurları

Şirket üzerinden elde edilen kârlar gelir kapsamındadır. Bu gelir de vergiye tabidir.

Gelir vergisinin unsurları ise şu şekilde özetlenebilir:

 • Zirai kazançlar
 • Ticari kazançlar
 • Ücretler
 • Serbest meslek kazançları
 • Menkul sermaye iratları
 • Gayrimenkul sermaye iratları

Gelir vergisi önemli bütçe kaynakları arasında yer alıyor. Kayıtlı gelir elde eden şirket ve bireyler bu vergiyi ödemekle mükelleftir.

2023 Gelir Vergisi Dilimleri Vergi Oranı

Vergi dilimi, elde edilen ücret üzerinden oluşturuluyor. Gelirin belli bir oranı gelir vergisi dilimine alınıyor. Kazanca göre tabi tutulan bu vergi artan oranlı bir tarifeleridir.

Gelir dilimi vergi oranları şu şekildedir:

 • 70.000 TL geliri olan için % 15
 • 150.000 TL geliri olan için % 20
 • 550.000 TL geliri olan için % 27
 • 1.900.00 TL geliri olan için % 35
 • 1.900.00 TL’nin üzeri gelire sahip kişiler için % 40

En son elde edilen geliri gösteren bordro ile gelir vergisi beyanında bulunabilirsiniz.

2023 Yılı Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Gelir vergisinin ödeme zamanları, kazancın türüne göre belirleniyor. Örneğin basit usulde kazanç sağlayan işletmeler şubat ayında ilk taksiti ödüyor. İkinci ödem ödemesi ise haziranda yapılıyor. Diğer işletmeler mart-ağustos aylarında vergi ödemesi yapar. Gelir vergisinin son ödeme tarihi ise 3 ya da 4 ayda bir planlanıyor.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.