e-Adisyon Geçişi Nasıl Yapılır? e-Adisyon Kimlere Zorunlu?

26 Eylül 2023

e-Adisyon Nedir?

e-Adisyon: Halka açık lokanta, restoran, gazino, kafe, pastane vb. masaya servis yapılan ve gerçek usulde vergilendirilen işletmeler için kullanımı zorunlu adisyon belgesinin elektronik ortamda düzenlenen/ düzenlenmesi gereken versiyonudur. e-Adisyon da yine e-Fatura ve e-Arşiv gibi dijital ortamda düzenlenir ve dijital ortamda saklanır.

Fakat, elektronik ortamda oluşturulan e-Adisyon belgelerinin, hizmetin tamamlanmasıyla birlikte evrensel geçerliliği olan tekil numarası bulunan e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya Ödeme Kaydedici Cihazlarda düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülmesi zorunludur.

e-Adisyon Tebliğ

e-Adisyon hakkında Resmi Gazetede yayınlanan tebliği bu alan üzerinden inceleyebilirsiniz. 

e-Adisyon Nasıl Düzenlenir?

e-Adisyon uygulamasına geçiş yapan işletmeler tarafından müşteri sipariş verirken e-Adisyon’un düzenlenmesi gerekir. Başkanlık tarafından belirlenen formda ve bilgileri kapsayacak şekilde ve belirlenmiş şekilde belge formatında düzenlenir.

Gerçek usulde hizmet veren işletmelerde, sundukları mal ya da hizmetin cinsini ve miktarını göstermek maksadıyla düzenlenen adisyon belgesi, e-Adisyon uygulamasına geçiş yapan mükelleflerce müşteriden sipariş alımı esnasında elektronik ortamda oluşturulur. Elektronik adisyon uygulamasında, müşteriden sipariş alımı esnasında Başkanlık tarafından belirlenen e-belge esaslarına göre düzenlenir.

e-Adisyon Hizmet Süresince Masada Bulundurulmak Zorunda mı?

Elektronik ortamda oluşturulan e-Adisyon belgesine ait çıktının, hizmet süresince müşterinin masasında bulunması zorunlu değildir.

e-Adisyon’da Yer Alması Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

e-Adisyon belgesi düzenlenirken üzerinde bulunması zorunlu bilgiler V.U.K (vergi usul kanunu) tebliğinde belirtilmiştir. Buna göre:

 • Belgenin düzenlendiği tarih, zaman (saat ve dakika), evrensel tekil numarası (ETTN) ve e-belge numarası,
 • İşletmenin sunduğu mal ya da hizmetin ismi ve miktarı,
 • Hizmeti sağlayan işletmenin adı, soyadı ya da unvanı, vergi dairesi, T.C. kimlik nosu ya da vergi numarası ve adresi,
 • Hizmetin tamamlanmasıyla birlikte düzenlenen e-Fatura, e-Arşiv Fatura ya da yeni nesil Ödeme Kayıt Cihazı üzerinden düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak olan vergiler hariç ve vergiler dahil toplam hizmet tutarı,
 • Düzenlenmiş olan e-Adisyon belgesinin bağlı olduğu e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura’ya ait evrensel tekil numarası ya da perakende satış fişinin düzenlendiği Ödeme Kayıt Cihazı’nın sicil numarası,
 • Başkanlık tarafından ihtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan bilgilerin haricinde bilgiler de e-Adisyon belgesine eklenebilir. Başkanlık bu talebini ebelge.gib.gov.tr üzerinden duyuru yaparak bildirir. Aynı zamanda, mükellefler de zorunlu bilgilerin haricinde kendi ilave etmek istedikleri bilgileri belge üzerine ekleyebilir.

e-Adisyon Kimlere Zorunlu? – 2022

Başkanlık tarafından  işletmelerin, yıllık ya da aylık satış hasılatı tutarları göz önüne alınarak adisyon belgesi düzenleyen işletmelere e-adisyon sistemine geçiş için 3 ay süre verilir. Bakanlık e adisyon mükellefiyeti ile ilgili tüm duyuru ve çağrılarını ebelge.gib.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirir. Mükelleflere yapılan yazılı bildirim ya da duyuru ile belirtilen süreler içinde mükelleflerin e-Adisyon uygulamasına dahil olması gerekir. Bu tebliğin ardından e-Adisyon sistemine geçiş zorunludur.

Zorunluluğu Bulunmayanlar e-Adisyona Geçebilir mi?

Ancak, zorunlu olmadığı halde bu uygulamaya geçmek isteyen firmalar isterler ise gönüllü olarak bu uygulamaya dahil olurlar. Bunun için yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde elektronik adisyon belgesi düzenleyebilmek.
 • Özel entegratör yöntemi ya da doğrudan entegrasyon yönteminden birine dahil olmak için e-Adisyon uygulamasına başvuruda bulunmak.

e-Adisyon’un Avantajları Nelerdir?

 • Kâğıt adisyon belgesi düzenlemede oluşabilecek hataları minimuma indirir.
 • Kâğıt ve baskı maliyetini ortadan kaldırırsınız sürekli adisyon belgesi ile uğraşmazsınız.
 • Dijital sunucularda muhafaza edildiği için dilediğiniz zaman belgenize ulaşabilirsiniz.
 • Özel entegratör teknik destek hizmetinden sürekli faydalanabilir, teknik sorun yaşamazsınız.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.