Tahakkuk Fişi nedir ? Nasıl Alınır?

26 Eylül 2023

Tahakkuk Ne Demek?

Tahakkuk, bir işlemin gerçekleşmesi anlamına gelir. Vergi tahakkuku ise, tebliğ edilen bir verginin ödenme aşamasına gelmesidir.

Tahakkuk Fişi Nedir?

Tahakkuk fişi, vergi kanununa uygun verilen beyanname üzerine alınan vergilerin, tahakkuk ettirilmesi işlemidir. Vergi dairesince beyannamenin alımı ile tahakkuk fişi de iki nüsha olarak düzenlenmelidir. Nüshalardan biri mükellefe verilir, diğeri beyanname verilen vergi dairesinde muhafaza edilir. Bununla birlikte mükellefe vergi tahakkuk etmiş olur ve bu belge ile vergi ödemesi yapılmış olur. İşletmeler için tutarlılığı son derece önemlidir.

Tahakkuk Fişini Kim Düzenler? Tahakkuk Fişi Nasıl Alınır?

Tahakkuk fişi, Vergi Dairesi tarafından iki nüsha halinde düzenlenir. Vergi dairesi tarafından düzenlenen tahakkuk fişinin bir nüshası mükellefin posta adresine gönderilir. Bu belgenin tarafınıza ulaşmamış olması verginin geçerliliğini ve yükümlülüğünü değiştirmez.

Tahakkuk Fişi ile Ödeme Yapılabilir mi?

Evet.Tahakkuk fişi ile ödeme yapılabilir. Bu fiş, beyannamenin makbuzu yerindedir. Gerekli durumlarda tahakkuk fişi yerine ihbarnameyle tebliğ olunması mümkündür.

Tahakkuk Fişi Nereye Ödenir?

Vergi Dairesi tarafından size ulaştırılan tahakkuk fişi ile vergi dairesine giderek tahakkuk fişi ile veznelerden vergi ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz tahakkuk fişiniz ile bankalardan da vergi ödemesi yapabilirsiniz.

Tahakkuk Fiş No Nedir? Fiş No Nerede Yazar?

Tahakkuk fiş numarası, sizin adınıza oluşturulmuş tahakkuk fişine Vergi dairesi tarafından size özel oluşturulmuş fiş numarasıdır. Tahakkuk fiş numarasını size ulaştırılan tahakkuk fişinin sağ üst bölümünde görebilirsiniz.

Tahakkuk Fişinde Yer Alan Bilgiler Nelerdir?

Tahakkuk fişinde olması gereken bilgiler Vergi Usul Kanunu’nda verildiği şekilde aşağıda listelenmiştir.

 • Tahakkuk fişinin sıra numarası
 • Vergi nev-i
 • Vergi beyannamesinin tarihi
 • Tanzim tarihi
 • Mükellefe ait isim soyisim ve adresi
 • Beyannamenin vergilendirilme dönemi
 • Vergi hesabı, miktarı, matrahı
 • Vergi mahkemesinde açılacak dava ve düzeltme hakkında kısa bilgi

Tahakkuk Fişi Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Adınıza tahakkuk etmiş vergi için isterseniz GİB portalını, isterseniz e-Devlet Portalını kullanabilirsiniz. Tahakkuk bilgileri sorgulama alanı üzerinden üzerinize tahakkuk eden vergilendirmeyi görebilirsiniz.

Vergi Tarhı Nedir?

Vergi tarhı, Mükellefin vergi borcunun miktarının  hesaplanması işlemine vergi tarhı denir.

Başlıca beş adet tarh usulü vardır:

 • Beyanname usulü
 • İdarece takdir usulü
 • Kesim usulü
 • Karine veya dış belirtiler usulü
 • Kaynakta vergileme usulü

Vergi Tarhı ve Tahakkuku Nasıl Düzenlenir?

Beyan üzerinden alınan vergiler, vergi kanunlarına göre tahakkuk fişi üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilebilir.

Vergi Tebliği Nedir?

Vergi tebliği, Mükellefin borcunu ödeyebilmesi için vergi dairesi tarafından tarh edilen verginin bildirilmesi işlemine denir.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.