AKINSOFT e-Defter Çözümleri

AKINSOFT e-Defter, Türkiye'deki işletmelere Vergi Usul Kanunu'na uygun elektronik defter tutma çözümleri sunar. Güvenli ve kolay belge yönetimi.

e-Defter Nedir ?

e-Defter, yevmiye defteri ve defter-i kebir olarak adlandırılan Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda hazırlandığı ve zaman damgası kullanılarak imzalanıp ibraz edildiği bir uygulamadır. e-Defter elektronik ortamda tutulduğu için noter onayına gerek duyulmaz. Böylelikle zaman ve maliyet tasarrufu sağlanarak işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanır.

e-Defter Nedir ?

e-Defter, yevmiye defteri ve defter-i kebir olarak adlandırılan Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda hazırlandığı ve zaman damgası kullanılarak imzalanıp ibraz edildiği bir uygulamadır. e-Defter elektronik ortamda tutulduğu için noter onayına gerek duyulmaz. Böylelikle zaman ve maliyet tasarrufu sağlanarak işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanır.
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/1-3.png

e-Defter Nasıl Hazırlanır? (e-Defter Mimarisi)

https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/mimari.png
e-Defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır.
Hazırlanan dosya defter şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir.
Oluşturulan defter dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratının aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının alınması zorunludur.)
Mühürlenen ya da imzalanan defter dosyasının belli bilgileri alınarak berat dosyası oluşturulur.
Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır.
Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir.
Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.)
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/1-3.png

e-Defter Nasıl Hazırlanır? (e-Defter Mimarisi)

https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/mimari.png
e-Defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır.
Oluşturulan defter dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratının aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının alınması zorunludur.)
Hazırlanan dosya defter şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir.
Mühürlenen ya da imzalanan defter dosyasının belli bilgileri alınarak berat dosyası oluşturulur.
Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır.
Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir.
Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.)

e-Defter Kullanım Avantajları Nelerdir?

İş süreçlerini hızlandırarak zaman tasarrufu sağlar.
Noter tasdik ücreti ödemenize gerek kalmaz.
Arşivleme maliyeti bulunmamaktadır.
Kullanıcıların yapabileceği hataları sıfıra indirir.
Kağıt maliyetinden tasarruf ederek doğayı korumanızı sağlar.
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/2-3.png
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/2-2.png

e-Defter Kullanım Avantajları Nelerdir?

İş süreçlerini hızlandırarak zaman tasarrufu sağlar.
Noter tasdik ücreti ödemenize gerek kalmaz.
Arşivleme maliyeti bulunmamaktadır.
Kullanıcıların yapabileceği hataları sıfıra indirir.
Kağıt maliyetinden tasarruf ederek doğayı korumanızı sağlar.
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/e-Defter.png

e-Defter Olarak Tutulabilen Defterler Nelerdir?

Yevmiye defteri
Büyük defter (Defter-i Kebir)
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/e-Defter.png

e-Defter Olarak Tutulabilen Defterler Nelerdir?

Yevmiye defteri
Büyük defter (Defter-i Kebir)

e-Defter Başvuru İşlemleri

Elektronik defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenler aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile www.edefter.gov.tr internet sitesinde belirtilen Başkanlık veya Genel Müdürlük adresine yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Gerek görülmesi halinde aşağıdakilere ilave olarak teknik bilgi ve belge talebinde bulunulabilir.

  •  www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan \”Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi\”nin imzalı aslı,
  •  Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği (397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-fatura uygulamasından yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için bu şart aranmayacaktır.),
  •  Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler.
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/3-2.png
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/3-2.png

e-Defter Başvuru İşlemleri

Elektronik defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenler aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile www.edefter.gov.tr internet sitesinde belirtilen Başkanlık veya Genel Müdürlük adresine yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Gerek görülmesi halinde aşağıdakilere ilave olarak teknik bilgi ve belge talebinde bulunulabilir.

  •  www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan \”Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi\”nin imzalı aslı,
  •  Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği (397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-fatura uygulamasından yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için bu şart aranmayacaktır.),
  •  Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler.
e-Defter uygulaması için AKINSOFT WOLVOX ERP Çözüm paketi içerisinde ilave modül olarak e-Defter modülü alınmalıdır. WOLVOX Genel Muhasebe programında oluşturulan tüm fiş kayıtlarının yevmiye ve Defter-i kebir raporları e-Defter olarak gönderilebilmektedir.

e-Defter Sistemine Erişim

e-Defter uygulaması için AKINSOFT WOLVOX ERP Çözüm paketi içerisinde ilave modül olarak e-Defter modülü alınmalıdır. WOLVOX Genel Muhasebe programında oluşturulan tüm fiş kayıtlarının yevmiye ve Defter-i kebir raporları e-Defter olarak gönderilebilmektedir.

e-Defter uygulaması için AKINSOFT WOLVOX ERP Çözüm paketi içerisinde ilave modül olarak e-Defter modülü alınmalıdır. WOLVOX Genel Muhasebe programında oluşturulan tüm fiş kayıtlarının yevmiye ve Defter-i kebir raporları e-Defter olarak gönderilebilmektedir.

e-Defter Sistemine Erişim

e-Defter uygulaması için AKINSOFT WOLVOX ERP Çözüm paketi içerisinde ilave modül olarak e-Defter modülü alınmalıdır. WOLVOX Genel Muhasebe programında oluşturulan tüm fiş kayıtlarının yevmiye ve Defter-i kebir raporları e-Defter olarak gönderilebilmektedir.

e-Defter Saklama Desteğimiz

EDM Bilişim ve Digital Planet e-Defter Saklama Hizmeti ile e-defter verileriniz 10 yıl süre ile güvende...

EDM Bilişim ve Digital Planet e-Defter Saklama Hizmeti ile e-defter verileriniz 10 yıl süre ile güvende…

e-Defter saklama hizmetimizin fiyatlandırma ve detayları için iletişime geçebilirsiniz.

EDM Bilişim ve Digital Planet e-Defter Saklama Hizmeti ile e-defter verileriniz 10 yıl süre ile güvende...
EDM Bilişim ve Digital Planet e-Defter Saklama Hizmeti ile e-defter verileriniz 10 yıl süre ile güvende...

e-Defter Saklama Desteğimiz

EDM Bilişim ve Digital Planet e-Defter Saklama Hizmeti ile e-defter verileriniz 10 yıl süre ile güvende...

EDM Bilişim ve Digital Planet e-Defter Saklama Hizmeti ile e-defter verileriniz 10 yıl süre ile güvende…

e-Defter saklama hizmetimizin fiyatlandırma ve detayları için iletişime geçebilirsiniz.

Ücretsiz Tanıtım

İşletmenize özel çözümler, AKINSOFT Yazılım'da
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.