AKINSOFT e-Fatura Çözümleri

e-Fatura Nedir ?

e-Fatura, Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletişiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Diğer bir tanımla elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-Fatura, tanımlanan standart kâğıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.

e-Fatura Nedir ?

e-Fatura, Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletişiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Diğer bir tanımla elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-Fatura, tanımlanan standart kâğıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/2.png

e-Fatura Kullanım Avantajları

İşletme maliyetlerinizi düşürür.
Doğaya katkı sağlarsınız, çevre dostudur.
Kağıt maliyetinden tasarruf edersiniz.
Faturalar dijital ortamda kesildiği için, e-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.
Kağıt faturaları arşivlemek için zaman harcamanıza gerek kalmaz.
Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır.
Kağıt faturaların işlenmesi sırasında oluşabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olur.
Faturaların postalama maliyetini bitirerek faturaların posta veya kargo sürecinde kaybolma riskini ortadan kaldırır.
Faturayı müşteriye iletmede ortaya çıkan iş gücünü azaltır.
Sistem üzerinde hızlı ve kolay bir şekilde istenilen faturaya ulaşma imkanı sağlar. Vaktinizi arşivde fatura arayarak geçirmezsiniz.
Tahsilat süreciniz hızlanır.
Kullandığınız Muhasebe, ERP vb. yazılım sistemlerine aktarılabilir.
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/2.png

e-Fatura Kullanım Avantajları

İşletme maliyetlerinizi düşürür.
Doğaya katkı sağlarsınız, çevre dostudur.
Kağıt maliyetinden tasarruf edersiniz.
Faturalar dijital ortamda kesildiği için, e-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.
Kağıt faturaları arşivlemek için zaman harcamanıza gerek kalmaz.
Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır.
Kağıt faturaların işlenmesi sırasında oluşabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olur.
Faturaların postalama maliyetini bitirerek faturaların posta veya kargo sürecinde kaybolma riskini ortadan kaldırır.
Faturayı müşteriye iletmede ortaya çıkan iş gücünü azaltır.
Sistem üzerinde hızlı ve kolay bir şekilde istenilen faturaya ulaşma imkanı sağlar. Vaktinizi arşivde fatura arayarak geçirmezsiniz.
Tahsilat süreciniz hızlanır.
Kullandığınız Muhasebe, ERP vb. yazılım sistemlerine aktarılabilir.

e-Fatura Kimlere Zorunludur?

e-Fatura sistemine geçmesi zorunlu olan mükellefler;
2018 hesap dönemine ait brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olanlar
2018 ya da 2019 hesap dönemlerine ait brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olanlar
2020 ya da müteakip dönemlerine ait brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olanlar
Faturalar dijital ortamda kesildiği için, e-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.
5957 sayılı kanuna göre komisyoncu ya da tüccar olarak sebze-meyve ticaretiyle uğraşanlar
6563 sayılı kanunda tanımlanan hizmet aracıları
ÖTV kanununa ekli III sayılı listede mevcut olan malları inşa, imal ve ithal edenler
e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorunda olup e-fatura uygulaması kullanacaklar
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/1.png
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/1.png

e-Fatura Kimlere Zorunludur?

e-Fatura sistemine geçmesi zorunlu olan mükellefler;
2018 hesap dönemine ait brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olanlar
2018 ya da 2019 hesap dönemlerine ait brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olanlar
2020 ya da müteakip dönemlerine ait brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olanlar
Faturalar dijital ortamda kesildiği için, e-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.
5957 sayılı kanuna göre komisyoncu ya da tüccar olarak sebze-meyve ticaretiyle uğraşanlar
6563 sayılı kanunda tanımlanan hizmet aracıları
ÖTV kanununa ekli III sayılı listede mevcut olan malları inşa, imal ve ithal edenler
e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorunda olup e-fatura uygulaması kullanacaklar
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/3.png

e-Fatura Başvuru İşlemleri (Müşterilerimizin yapması gerekenler nelerdir?)

1-) e-Fatura uygulamasına internet aracılığı ile başvuru yapacak mükelleflerin; gerçek kişi ise öncelikle elektronik imza diğer adıyla Nitelikli Elektronik Sertifika (Nes), tüzel kişi ise mali mühür sertifikasını almaları gerekmektedir.

Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

 www.kamusm.gov.tr/basvurular/nes/ adresindeki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.
 Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için gerekli ücret bilgilerine;
www.kamusm.gov.tr/urunler/nitelikli_elektronik_sertifika/fiyatlandirma.jsp linkinden ulaşabilirsiniz.
 Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) geldikten sonra izlenecek yollar için;
www.kamusm.gov.tr/islemler/sertifikami_aldim_ne_yapmaliyim linkini ziyaret edebilirsiniz.

Mali Mühür Sertifikası alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

 mm.kamusm.gov.tr adresinden “SÜREÇLER” bölümüne giriş yapılır. Buradaki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.
 Mali Mühür Sertifikası ücretlerine mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma linkinden ulaşabilirsiniz.
 Mali Mühür Sertifikası geldikten sonra, izlenecek yollar için mm.kamusm.gov.tr/surecler/aldim_ne_yapmaliyim/ linkine başvurabilirsiniz.

2-) Elektronik İmza veya Mali Mühürü alan mükelleflerimiz e-Fatura başvurusu için ebelge.gib.gov.tr/efaturabasvuru.html adresinden “Elektronik Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız” bölümüne giriş yaparak ve ilgili alanları doldurularak kayıt işlemlerini tamamlarlar. e-Fatura uygulamasına elektronik başvuru ile ilgili rehber ve kılavuza ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Mali mühür, e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliğini garanti altına alır. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı TÜBİTAK ile tüzel kişiler, kurum, kuruluş ve işletmelere elektronik sertifika sağlama hizmeti vermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kamu Sertifikasyon Merkezi kurulmuş ve işletilmektedir.

https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/3.png

e-Fatura Başvuru İşlemleri (Müşterilerimizin yapması gerekenler nelerdir?)

1-) e-Fatura uygulamasına internet aracılığı ile başvuru yapacak mükelleflerin; gerçek kişi ise öncelikle elektronik imza diğer adıyla Nitelikli Elektronik Sertifika (Nes), tüzel kişi ise mali mühür sertifikasını almaları gerekmektedir.

Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

 www.kamusm.gov.tr/basvurular/nes/ adresindeki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.
 Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için gerekli ücret bilgilerine;
linkinden ulaşabilirsiniz.
 Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) geldikten sonra izlenecek yollar için;
linkini ziyaret edebilirsiniz.

Mali Mühür Sertifikası alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

 mm.kamusm.gov.tr adresinden “SÜREÇLER” bölümüne giriş yapılır. Buradaki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.
 Mali Mühür Sertifikası ücretlerine mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma linkinden ulaşabilirsiniz.
 Mali Mühür Sertifikası geldikten sonra, izlenecek yollar için;
linkine başvurabilirsiniz.

2-) Elektronik İmza veya Mali Mühürü alan mükelleflerimiz e-Fatura başvurusu için ebelge.gib.gov.tr/efaturabasvuru.html adresinden “Elektronik Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız” bölümüne giriş yaparak ve ilgili alanları doldurularak kayıt işlemlerini tamamlarlar. e-Fatura uygulamasına elektronik başvuru ile ilgili rehber ve kılavuza linkinden ulaşabilirsiniz.

Mali mühür, e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliğini garanti altına alır. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı TÜBİTAK ile tüzel kişiler, kurum, kuruluş ve işletmelere elektronik sertifika sağlama hizmeti vermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kamu Sertifikasyon Merkezi kurulmuş ve işletilmektedir.

e-Fatura Mimarisi

Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir.
Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.
Gönderilen veya alınan e-Faturalar bilgisayara indirilerek elektronik ortamda saklanabilir, istendiği zaman ibraz edilebilir.
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/e-fatura-mimarisi.jpg

e-Fatura Sistemine Erişim

e-Fatura hizmeti, AKINSOFT OctoCloud, OctoPlus7 ve WOLVOX 8 programlarıyla uyumlu olan ve AKINSOFT’un özel entegratör olarak çalıştığı Digital Planet, Edm Bilişim ve İzibiz Bilişim aracılığı ile sağlanmaktadır

e-Fatura hizmeti, AKINSOFT OctoCloud, OctoPlus7 ve WOLVOX 8 programlarıyla uyumlu olan ve AKINSOFT'un özel entegratör olarak çalıştığı Digital Planet, Edm Bilişim ve İzibiz Bilişim aracılığı ile sağlanmaktadır.
e-Fatura hizmeti, AKINSOFT OctoCloud, OctoPlus7 ve WOLVOX 8 programlarıyla uyumlu olan ve AKINSOFT'un özel entegratör olarak çalıştığı Digital Planet, Edm Bilişim ve İzibiz Bilişim aracılığı ile sağlanmaktadır.

e-Fatura Mimarisi

Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir.
Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.
Gönderilen veya alınan e-Faturalar bilgisayara indirilerek elektronik ortamda saklanabilir, istendiği zaman ibraz edilebilir.
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2021/11/e-fatura-mimarisi.jpg

e-Fatura Sistemine Erişim

e-Fatura hizmeti, AKINSOFT OctoCloud, OctoPlus7 ve WOLVOX 8 programlarıyla uyumlu olan ve AKINSOFT’un özel entegratör olarak çalıştığı Digital Planet, Edm Bilişim ve İzibiz Bilişim aracılığı ile sağlanmaktadır

Ücretsiz Tanıtım

İşletmenize özel çözümler, AKINSOFT Yazılım'da
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.