Hugin FT202 ve FP300 YNÖKC Engetrasyonu

28 Eylül 2023

Hugin ft202 ve fp300 YNÖKC entegrasyonu ağıdaki programlarımız için geçerlidir.

* AKINSOFT Wolvox Restaurant

* AKINSOFT Wolvox Hızlı Satış

AKINSOFT – Hugin ft202 ve fp300  YNÖKC Entegrasyonunu kullanabilmek için kullanıcılarımız tarafından Wolvox ERP programımızın modüllerinden   ‘Yazarkasa – Pos – Terazi lisansının bulunması gerekmektedir.

Hugin ft202 YNÖKC genel  ve teknik özelliklerine bu  linkten ulaşabilirsiniz.

Hugin fP300 YNÖKC genel  ve teknik özelliklerine bu  linkten ulaşabilirsiniz.

WOLVOX Market Otomasyonu Ayarları:

Market otomasyonu yazılımında yeni nesil ÖKC alanından işlem yaptığınız ÖKC’yi seçerek ayarlar butonuna basınız. Açılan ekrana eternet üzerinden bağlantısını sağladığınız cihazınızın seri numarasını, port numarasını ve IP numarasını yazınız.

Bu ayarlamadan sonra aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 

Standart Ayarlar :

 

Cihaza ürünün diğer birimlerini de gönder Wolvox ERP programımımız içerisindeki, ürünlerin diğer birimlerini cihaza gönderilmesi için kullanabilirsiniz.
Cihaz seri no Cihaza ait seri numarasını girmeniz gereken alandır.
Fiş limiti Fiş limiti değeri varsayılan olarak gelmektedir. Belirtilen tutar ve üstü satışlarda fatura kesilmesi gerekliliğini ifade eder.
Cihazdaki ürünlere bakma (Ürünleri kaydet sat) Cihazınızda daha önce kayıtlı ürün söz konusu ise bu seçeneği işaretleyerek sistemin cihazdaki ürünleri kontrol etmeden, Hızlı Satış veya Restaurant programlarındaki ürünlerin gönderildiği anda kaydedilerek satılmasını sağlamaktadır.
TCP / IP bağlantı bilgileri Cihanzınızın IP numarasını ve port numarasını belirtebileceğiniz alandır. Cihazla bağlantı bu bilgiler üzerinden sağlanacağı için bilgilerin doğruluğundan emin olmanız gerekmektedir.

 

Kasiyer Tanımları: Cihazdaki kasiyer tanımlarını, Wolvox Market Otomasyonuna tanımlanması gereken ayarları ifade eder.

Kasiyer Kodu Cihazda yer alan kasiyer kodunu ifade eder.
Kasiyer Adı Cihazınızdaki kasiyerin adını ifade eder.
Kasiyer Şifresi Kasiyerin şifresidir.
Yetki Düzeyi Varsayılan olarak gelmektedir.  Belirli bir standart vardır. 1 ile 5 arası sadece satış yapabilir. 6 ile 8 arası satış yapar ve Z raporu alabilir, 9 ise satış ve ayarı değiştirebilir, Z raporu alabilir.

 

KDV Tanımları: Cihazda ki KDV bilgileri buraya tanımlanır, manuel tanımlanması gerekecektir. Standart 8 tane tanım gelir, her koda karşılık gelen KDV oranının cihazdaki KDV oranı ile aynı olması gerekmektedir.

KDV Kodu Cihazdaki yer alan KDV oranının kodunu belirtmektedir.
KDV Oranı Cihazda yer alan KDV oranlarıdır.

 

Kısım Ayarları: YNÖKC ‘ de kısım tanımları, Cihaz üzerinde KDV oranlarının belirlenmesi için kullanılmaktadır.

Kısım Adı Cihazınızda tanımlı olan KISIM isimlerini ifade etmektedir. Burada ki KISIM bilgileri ile cihazınızdaki kısım adları aynı olmalıdır. Açıklama amaçlı kullanılmaktadır
KDV oranı Kısım tanımlarınız da kullanılan KDV oranıdır.
Tartılı 0 Adetli kısmı, 1 ise tartılı kısmı ifade etmektedir.

 

Departman Eşleştirme:  Wolvox ERP programımız da stok kartlarınız da özel ayarlar 2 sekmesinde bulunan Yazar kasa KDV departmanını ifade etmektedir. Cihaza gönderilen satışlarda KDV oranı gönderilmediği için bu alandaki eşleşme ile KDV oranları belirtilmiş olmaktadır.

Departman Kodu ERP programımızda stok kartlarınızın KDV departman kodunu ifade etmektedir.
Cihaz Kısım No Cihaz da tanımlı olan kısım kodunu ifade eder.
KDV Oranı Seçilen kısma ait KDV oranı ifade eder.
Kısım Adı Seçilen kısım koduna ait kısım adını / açıklamasını ifade eder.

 

Ödeme Tanımı Ayarları: Bu alan cihazınızda yer alan ödeme tanımları ile Wolvox ERP programımızda tanımladığınız ödeme türlerinin eşleştirilmesi için kullanabilirsiniz.

İşlem Türü Wolvox ERP programımızda tanımlı olan işlem türünü ifade eder.
Ödeme Kodu Cihaz üzerinde ödeme tanımlarına verilen kodları ifade eder. Kodlar otomatik olarak ödeme tanımlarına göre gelmektedir.
Ödeme Adı Cihazınız da tanımlı olan ödeme adlarını ifade eder.
Banka Adı Ödeme tanımlarınız da POS işlem türünün hangi bankaya ait olduğunu belirtmektedir.
Pos Adı Bankaya ait POS tanımı ifade etmektedir.

 

Kasiyer Eşleştirme: Cihaza ürün gönderimi , bir ayar değişikliği olması sebebi ile uygulama 9 numaralı kasiyer açılış yapar ve ürünlerin gönderimi sağlanır. Burada bir kasiyer seçimi yapılır ve ERP tanımlı olan kullanıcıların otomatik gelmesi ile her kullanıcıya cihazda tanımlı olan bir kasiyerle eşleştirilir. Bu eşleştirme ürün gönderimi ve satış esnasında uygulama tarafından kullanılır.

 

Kredi Tanımları:  ERP de yer alan ödeme tipleri otomatik olarak bu alana gelir, Bu ödeme tipleri cihazdaki ödeme tipleri ile eşleştirilir. burada tanımlı olan 0 nolu kredi , cihaz üzerinde ki POS ifade eder.  Diğer ödeme tipleri de kullanıcının belirleyeceği extra ödeme şeklidir.

Kredi Kodu Cihaz da yer alan ödeme tipinin kodudur.
Kredi Adı Kredi koduna ait açıklamayı belirtir.

 

Fiş Başlığı Tanımları: Fiş başlığı alanı bilgi amaçlıdır. Kullanıma özel bir etkisi yoktur. Fişin üzerinde ki yer alacak başlığı ifade eder.

Başlık Kodu Başlık kodunu manuel olarak tanımlayacağınız alandır.
Başlık Adı Fişin üzerinde yer alacak üst bilgileri ifade eder.

 

Cihaza  Ürün Gönderimi: Yukarıda yer alan ayarlamaların yapılmasından sonra , cihazınıza Wolvox ERP üzerinde tanımlı olan stok bilgilerinizi gönderebilirsiniz. Cihaz 200.000 adet ürün almaktadır. Gönderilen her ürün sıra ile 1 den başlayarak cihazın hafızasına kaydedilir. Satış esnasında ürünün bilgileri yerine satışın cihazdaki tanımlı olduğu sıra numarası ile gönderimi yapılır, ürün satışa eklenmiş olur. Cihaza ürün kaydı manuel olarak yapılabilmektedir ancak önerilmemektedir. Wolvox ERP üzerinden gönderimler gerçekleşmelidir.

 

Belirtilen ayarların yapılması sonrasında aşağıda ki işlemleri yapabileceksiniz;

* Wolvox Hızlı Satış ve Wolvox Restaurant uygulamalarımızda yapmış olduğunuz satışlarınızı online olarak cihazınıza gönderebilirsiniz.
* Cihazınıza Wolvox ERP de kayıtlı olan ürünlerinizi gönderebilirsiniz.
* Satışlarınızın cihazınıza gönderimin den sonra  mali onaylı fiş basımı yapabileceksiniz.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.