Hugin vx675(USB Bağlantılı) Entegrasyonu

28 Eylül 2023

AKINSOFT – Hugin işbirliği ile 01.04.2016 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni nesil ödeme kaydedici cihaz geçişinizi AKINSOFT Wolvox ERP programımız ile güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.

AKINSOFT – Hugin vx675  Yeni Nesil YazarKasa POS Entegrasyonu aşağıdaki uygulamalarımız için geçerlidir.

 • AKINSOFT Wolvox Restaurant
 • AKINSOFT Wolvox Hızlı Satış

AKINSOFT – Hugin vx675  Yeni Nesil Yazar Kasa POS Entegrasyonunu kullanabilmek için kullanıcılarımız tarafından Wolvox ERP programımızın modüllerinden   ”Yazarkasa – Pos – Terazi ”   lisansının satın alınması gerekmektedir.

 

Hugin vx675 (Sabit) Yeni Nesil Yazarkasa POS cihazının genel  ve teknik özelliklerine bu  linkten ulaşabilirsiniz:  http://www.hugin.com.tr

 

Eşleştirme için : 

 • Market otomasyonu yazılımımızda , standart ayarlar kısımında yer alan cihazın bağlı olduğu seri port bağlantı bilgileri alanında Com Port adı  ve  Veri Hızı alanını tanımlamanız gerekmektedir. Cihazın kullanmış olduğu Com Porta bilgisayarım / Özellikler / Aygıt Yöneticisi alanından bakabilirsiniz.
 • PC ve Cihazın bağlantısı USB kablo üzerinden gerçekleşmektedir. 

Eşleştirme ayarlarından sonra izlemeniz gereken adımlar aşağıda ki gibidir : 

Standart Ayarlar : 

 

 • Cihaza Ürünün Diğer Bilgilerini Gönder :  Wolvox ERP programımımız içerisinde ki , ürünlerin diğer birimlerini cihaza gönderilmesi için kullanabilirsiniz.
 • Cihaz Seri No : Cihaza ait seri numarasını girmeniz gereken alandır.
 • Fiş Limiti : Fiş limiti değeri varsayılan olarak gelmektedir. Belirtilen tutar ve üstü satışlarda fatura kesilmesi gerekliliğini ifade eder.
 • Com Port : Cihanzınızın bağlı olduğu Port numarasını ifade eder.
 • Veri Hızı : Cihaz ile PC nizin bağlantı hızını ifade eder. Varsayılan veri hızı 115200’dir.

 

Kasiyer Tanımları :  Cihazdaki kasiyer tanımlarını, Wolvox Market Otomasyonuna tanımlanması gereken ayarları ifade eder.

 • Kasiyer Kodu : Cihazda yer alan kasiyer kodunu ifade eder.
 • Kasiyer Adı : Cihazınızdaki kasiyerin adını ifade eder.
 • Kasiyer Şifresi : Kasiyerin şifresidir.
 • Yetki Düzeyi: Varsayılan olarak gelmektedir.  Belirli bir standart vardır. 1 ile 5 arası sadece satış yapabilir. 6 ile 8 arası satış yapar ve Z raporu alabilir, 9 ise satış ve ayarı değiştirebilir, Z raporu alabilir.

 

KDV Tanımları : Cihazda ki KDV bilgileri buraya tanımlanır, manuel tanımlanması gerekecektir. Standart 8 tane tanım gelir, her koda karşılık gelen KDV oranının cihazdaki KDV oranı ile aynı olması gerekmektedir.

 

 • KDV Kodu : Cihazdaki yer alan KDV oranının kodunu belirtmektedir.
 • KDV Oranı: Cihazda yer alan KDV oranlarıdır.

 

Kısım Tanımları :  YNÖKC ‘ de kısım tanımları, Cihaz üzerinde KDV oranlarının belirlenmesi için kullanılmaktadır.
 • Kısım Adı : Cihazınızda tanımlı olan KISIM isimlerini ifade etmektedir. Burada ki KISIM bilgileri ile cihazınızdaki kısım adları aynı olmalıdır. Açıklama amaçlı kullanılmaktadır
 • KDV oranı : Kısım tanımlarınız da kullanılan KDV oranıdır.
 • Tartılır / Tartılmaz :  Ürünlerde adetli tartılır / tartılmaz durumunun belirtilmesi için kullanılmaktadır.

Departman Eşleştirme : Wolvox ERP programımız da stok kartlarınız da özel ayarlar 2 sekmesinde bulunan Yazar kasa KDV departmanını ifade etmektedir. Cihaza gönderilen satışlarda KDV oranı gönderilmediği için bu alandaki eşleşme ile KDV oranları belirtilmiş olmaktadır.

 • Departman Kodu: ERP programımızda stok kartlarınızın KDV departman kodunu ifade etmektedir.
 • Cihaz Kısım No: Cihaz da tanımlı olan kısım kodunu ifade eder.
 • KDV Oranı : Seçilen kısma ait KDV oranı ifade eder.
 • Kısım Adı : Seçilen kısım koduna ait kısım adını / açıklamasını ifade eder.

 

Ödeme Tanımı Ayarları: Bu alan cihazınızda yer alan ödeme tanımları ile Wolvox ERP programımızda tanımladığınız ödeme türlerinin eşleştirilmesi için kullanabilirsiniz.

 • İşlem Türü : Wolvox ERP programımızda tanımlı olan işlem türünü ifade eder.
 • Ödeme Kodu : Cihaz üzerinde ödeme tanımlarına verilen kodları ifade eder. Kodlar otomatik olarak ödeme tanımlarına göre gelmektedir.
 • Ödeme Adı: Cihazınız da tanımlı olan ödeme adlarını ifade eder.
 • Banka Adı : Ödeme tanımlarınız da POS işlem türünün hangi bankaya ait olduğunu belirtmektedir.
 • Pos Adı : Bankaya ait POS tanımı ifade etmektedir.

 

Kasiyer Eşleştirme : Cihaza ürün gönderimi , bir ayar değişikliği olması sebebi ile uygulama 9 numaralı kasiyer açılış yapar ve ürünlerin gönderimi sağlanır. Burada bir kasiyer seçimi yapılır ve ERP tanımlı olan kullanıcıların otomatik gelmesi ile her kullanıcıya cihazda tanımlı olan bir kasiyerle eşleştirilir. Bu eşleştirme ürün gönderimi ve satış esnasında uygulama tarafından kullanılır.

Kredi Tanımları :  ERP de yer alan ödeme tipleri otomatik olarak bu alana gelir, Bu ödeme tipleri cihazdaki ödeme tipleri ile eşleştirilir. burada tanımlı olan 0 nolu kredi , cihaz üzerinde ki POS ifade eder.  Diğer ödeme tipleri de kullanıcının belirleyeceği extra ödeme şeklidir.

 • Kredi Kodu : Cihaz da yer alan ödeme tipinin kodudur.
 • Kredi Adı  : Kredi koduna ait açıklamayı belirtir.
Fiş Başlığı Tanımları : Fiş başlığı alanı bilgi amaçlıdır. Kullanıma özel bir etkisi yoktur. Fişin üzerinde ki yer alacak başlığı ifade eder.
 • Başlık Kodu : Başlık kodunu manuel olarak tanımlayacağınız alandır.
 • Başlık Adı : Fişin üzerinde yer alacak üst bilgileri ifade eder.

Cihaza  Ürün Gönderimi : Yukarıda yer alan ayarlamaların yapılmasından sonra , cihazınıza Wolvox ERP üzerinde tanımlı olan stok bilgilerinizi gönderebilirsiniz. Cihaz 200.000 adet ürün almaktadır. Gönderilen her ürün sıra ile 1 den başlayarak cihazın hafızasına kaydedilir. Satış esnasında ürünün bilgileri yerine satışın cihazdaki tanımlı olduğu sıra numarası ile gönderimi yapılır, ürün satışa eklenmiş olur. Cihaza ürün kaydı manuel olarak yapılabilmektedir ancak önerilmemektedir. Wolvox ERP üzerinden gönderimler gerçekleşmelidir.

Belirtilen ayarların yapılması ile beraber AKINSOFT – Hugin vx675 (Sabit) Entegrasyonu  ile  aşağıda ki işlemleri yapabileceksiniz;

 • Wolvox Hızlı Satış ve Wolvox Restaurant uygulamalarımızda yapmış olduğunuz satışlarınızı online olarak cihazınıza gönderebilirsiniz.
 • Cihazınıza Wolvox ERP de kayıtlı olan ürünlerinizi gönderebilirsiniz.
 • Satışlarınızın cihazınıza gönderimin den sonra  mali onaylı fiş basımı yapabileceksiniz.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.