Genel Muhasebe Nedir? Ön Muhasebe ile Arasındaki Farklar Neler?

23 Eylül 2023

Genel muhasebe, tüm işletmeler için hayati önem taşıyan alanların başında geliyor. Bir nevi muhasebe bilimi olarak adlandırabilirsiniz. Çok önemli ve hassas bir işleve sahip olduğundan alanında uzman ve profesyonel kişilerle çalışmalısınız. Bununla birlikte iş yükünüzü azaltacak, faturalarla, beyannamelerle, ekstrelerle uğraşmanızı önleyecek muhasebe programını kullanmalısınız.

Genel Muhasebe Nedir?

Genel muhasebenin tanımına geçmeden önce muhasebenin kısa bir tanımına değinelim. Muhasebe bir işletmenin günlük finansal hareketlerini kaydetmek, belgelemek, sınıflandırmak, özetlemek, raporlamak üzerine kurulu bir sistemler bütünüdür. Kısaca, parasal işlemlerin sistemli şekilde kayıt altına alınması işlevidir.

Günlük iş hayatında muhasebe genel ve ön muhasebe olarak ikiye ayrılıyor. Bu ayrımı iş bölümü olarak görmeniz en doğrusu olacaktır. Genel muhasebe; bir işletmenin kaynaklarını nereden sağladığı ve nereye aktardığını takip eden muhasebe dalıdır. Konusunu ticari faaliyetler sonucu oluşan gelir ve giderlerin oluşturduğu kâr ya da zarar oluşturuyor.

Tüm kurumların gelir ve giderlerini raporlamak, takip etmek genel muhasebenin amacını oluşturuyor. Kurum veya işletmenin kar amacı güdüp gütmediği genel muhasebeyi ilgilendirmiyor.

Genel Muhasebeyi İlgilendiren Konular

Genel muhasebeyi, ön muhasebede kaydedilen işlemlerin bir sonraki aşaması olarak kısaca özetleyebiliriz. Genel muhasebe şu işlemleri yapar;

  • İşletmenin varlık, borç, faturalarını ve gelir giderlerini finansal tablolarla gösterir. Bunların beyanlarını yapar.
  • Defter kayıtlarını tutar, ilgili kamu kurumlarına beyanlarını yapar.
  • Vergileri hesaplar, beyanda bulunur.


Genel Muhasebe İle Ön Muhasebe Arasındaki Farklar Nelerdir?

Genel muhasebe, diğer adıyla finansal muhasebenin mali işlemleri kaydetme, sınıflandırma, raporlama ve analiz süreci olduğunu öğrendik. Ön muhasebe ise, bir şirketin ilk evrak kayıtlarının yapıldığı aşamadır. Cari, fatura, stok takipleri, nakit akışı yönetimi, banka hesapları gibi işlemlerin yapılmasını içeriyor.

Farklar;

  • Genel muhasebe işletmenin genel finans durumunu; ön muhasebe fatura, nakit akışı, stok ve banka hesaplarını takip eder.
  • Genel muhasebe kamu kurumlarını ilgilendiren beyanlarla; ön muhasebe genel muhasebe için hazırlanacak olan ilk evraklarla ilgilenir.
  • Genel muhasebe finansal tablolarla; ön muhasebe işletmenin gelir-gider takibi, ödeme ve tahsilatların yapılmasıyla ilgilenir.
  • Genel muhasebe vergi takibi ve ödenmesiyle; ön muhasebe fatura kesimi ve sınıflandırılmasıyla ilgilenir.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.