Neden ERP Programı Kullanmalısınız?

23 Eylül 2023

Endüstri 4.0’ün sanayinin her alanına girdiği günümüzde işletmeler, teknolojiyi kaynaklarında kullanıyorlar. Kaynakların verimli kullanılması, üretim ağının, maliyetlerinin ve sistemin periyodik kullanılması için çeşitli yazılımlar kullanılıyor. ERP yazılımıyla kaynaklarınızı uçtan uca yönetebilir ve verimli şekilde kullanabilirsiniz.

ERP Nedir?

ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlama); İşletmelerin muhasebe, satın alma, proje ve risk yönetimi, insan kaynakları, tedarik zinciri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan sistemler bütünüdür.  Kısaca, işletme içindeki birbirinden bağımsız iş süreçlerini bir araya getirir, süreçler arasında veri akışı sağlar.

ERP Ne İşe Yarar?

ERP (KKP); insan, fiziksel, finansal gibi kaynakları bir araya getirerek uçtan uca yönetilmesini, verimli kullanılmasını sağlar. İşletme içindeki farklı departmanları birbirleriyle uyumlu hale getirir. İş akışını sadeleştirerek, iyileştirir.

ERP sistemleri, işletmelerin iş hayatında karlılığını artırmada hayati rol oynuyor. Bilgi akışında da geri dönüş süresini kısa tuttuğundan, iş verimliliğini artırıyor. Veriler gerçek zamanlı olarak güncellendiği için işletme bünyesindeki departmanlar bu verilere tek bir yazılımla erişebilirler.

ERP Nasıl Çalışır?

ERP, üretimin sürdürülebilmesi için plan yapma ihtiyacından doğmuştur. İşletme içindeki bütün kaynakların tek noktadan yönetilmesi üzerine kuruludur. Sistem verimliliği artırma odaklıdır. Zaman, para, personel gibi kaynaklarla iş verimliliğini artırma üzerine kuruludur.

ERP yazılımı genel olarak; Muhasebe-finans, üretim-dağıtım, servis yönetimi ve satış olmak üzere dört modülden oluşuyor. Sistem, departmanlardaki her bir süreci ele alıp, raporlar oluşturuyor. Bilgileri gerçek zamanlı güncelliyor. Bütün departmanlarla veya ihtiyacı karşılayan bölümlerle iş birliği yapıyor. Kısaca; şirketin, işletmenin birden fazla departmanından gelen bilgileri tek bir yerde depoluyor. Tüm verilere otomatik olarak erişim sağlıyor.

ERP’ye Neden İhtiyaç Duyulur?

1- Temel bileşenler büyümeye engel oluyor; Kullanılan yazılım ve sistemler piyasada büyüme veya uluslararası piyasaya açılmada engel teşkil ediyorsa, sorunlar çıkıyorsa daha çok verimlilik ve özgürlük tanıyan yeni bir sisteme geçme zamanı gelmiştir.

2- Bağımsız sistemlerle uğraşılıyor; Teknoloji değiştikçe, bağımsız sistemler birbiriyle pek iyi çalışmadığı görülecektir. Yeni muhasebe yazılımının eski İK (İnsan Kaynakları)  sistemiyle uyumlu olmadığı, çözümleri birleştirmek için zaman ve kaynak israfı yapmaktan bıkıldığı görülecektir.

3- Müşteri beklentileri karşılanamıyor; İşletme sistemi  personel ve müşterilerin mobil olmasını kaldıramıyorsa, bütün ihtiyaçlara yanıt veren bir sisteme yatırım yapma zamanı gelmiş demektir. Yatırım yapmayı göze alamıyorsanız, personelinize başarılı olmaları için gerekli olanakları sunmazsanız, müşteri ve personellerinizi kaybedersiniz.

ERP Kurumlar İçin Neden Önemlidir?
ERP, Tüm iş süreçlerini kapsayan tek bir çözüm yazılımı olmayabilir. Buna rağmen ERP teknolojisi;
* tüm iş süreçlerinizi bir araya getirerek işbirliğini geliştirme,
* kurumunuzun veri odaklı kararlar alması,
* iş verimliliğini artırma konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Bir işletme olarak neden ERP sistemleri kullanmanızın temel nedenleri şunlardır;
1- Farklı departmanlara ait finansal bilgileri bir arada toplayıp, kullanılmasını sağlar.
2- Entegre müşteri sipariş bilgisi sayesinde, müşteri bilgilerini tek sistemde toplar. Farklı bölgelerdeki şirketlere iş akışlarını, siparişleri kolayca takip edilmesini sağlar.
3- Üretim  ve üretim kalitesine dair işlem hızlarının artmasını sağlar.
4- Stok optimizasyonu özelliğiyle  iş akışını düzenler. Siparişlerin bulunduğu aşama hakkında bilgi verir.

ERP Avantajları

1- Müşteri ilişkileri yönetimi, kalite kontrol, tedarik zinciri, insan kaynakları gibi kavramlar ERP sistemleri bünyesinde birleşebiliyorlar.
2- Modüler yapıya sahiptir. İşletme, istediği zaman istediği fonksiyonu kullanıp, istemediğini kullanmayabilir. Sistemdeki tüm modül ve uygulamalar birbirleriyle uyumlu çalışmaktadır.
3- Kurumun büyümesine paralel olarak genişleyebilir (ölçeklenebirlik)
4- Uygun maliyetlerle farklı işlevlere istenildiğinde erişmeyi mümkün kılar. (fonsiyonalite)
5- İşletme içindeki farklı departmanlar birbirleriyle uyumlu çalıştıklarında önemli tasarruflar elde edilir.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.