İrsaliye Nedir? e-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu

23 Eylül 2023

Günümüzde farklı sektörlerde çalışan pek çok firma bulunmaktadır. Bu firmalar malın satışı sonrasında sevk esnasında fatura düzenlemektedir. Malın tüketiciye gönderilmesi esnasında belgelerin ayrı ayrı hazırlama zahmetinden kurtulmak için irsaliye faturalar düzenlenmektedir. Sevk irsaliyeleri ve normal faturalardan belirgin farklılıklar bulunan irsaliye faturalar işletmelere pratik çözümler sunmaktadır.

İrsaliye Nedir?

İrsaliye, Sevk irsaliyesi ve fatura satıcı firmalarda ön muhasebe departmanının ayrı ayrı hazırladığı belgelerdir. Bazı durumlarda bu iki belge bir arada hazırlanabilir. Bu iki belgenin birlikte hazırlanmasına ihtiyaç duyulduğu zaman sevk irsaliyeli fatura karşımıza çıkmaktadır. Bu belge üzerinde hem fatura bilgileri hem de sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler bulunmaktadır.

İrsaliyeli fatura, sevk irsaliyesi ve faturanın aynı anda kesilmesi gereken durum oluştuğunda ayrı ayrı işlem yapma zahmeti ortadan kalkmaktadır. Bu sayede hazırlanan irsaliyeli fatura ile farklı iki belge yerine sadece bir tek belge hazırlanmaktadır. Bu sayede de zamandan, kağıttan ve mürekkepten de tasarruf edilmektedir.

İrsaliye Nasıl Düzenlenir?

İrsaliye hazırlanırken bazı bilgilerin eksiksiz olarak yer alması gerekir. Aksi halde irsaliye fatura düzenlenmemiş sayılmaktadır. Bununla birlikte irsaliye faturalar 1 adet asıl 2 adet ise örnek olacak şekilde düzenlenmesi gerekir. İrsaliyelerin 2 nüshası yoklama, denetimlerde ibraz edilmek üzere malı taşıyan araçta bulundurulmalıdır.

İrsaliyede bulunması gereken bilgiler şunlardır:

  • İrsaliyeyi düzenleyenin adı, soyadı, ticari unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
  • Alıcının adı soyadı, adresi, ticari unvanı, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
  • Malın sevk edileceği yer
  • Malın veya hizmetin cinsi, miktarı ve tutarı
  • İrsaliyenin düzenlendiği saat ve tarih
  • İrsaliyeye ait sıra ve seri numarası
  • İrsaliyeyi düzenleyen kişinin imzası
  • KDV oranı ve tutarı
  • İrsaliye ibaresi
  • Maliye bakanlığı klişesi veya noter tasdiki

 E-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, normal matbu irsaliye ile aynı nitelikte fakat dijital ortamda düzenlenen kanunen geçerli elektronik bir belgedir.  e-İrsaliye‘ye geçiş yapan firmalar sevk irsaliyelerini artık e-irsaliye olarak düzenleyip muhafaza ederler.

E-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu

E -İrsaliye uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler kimler? 2021 ve müteakip hesap dönemlerine ait ciro haddi 25 milyon TL’den 10 milyon TL’ye indirildi. Bu ve üzeri ciroya sahip olan mükellefler 01.07.2022 tarihine kadar e -irsaliye sistemine geçmek zorundadır.

 İrsaliye Ne İşe Yarar?

İrsaliye faturalar mal ve hizmet satışı sonrasında firmaların müşterilerine verdiği belgelerdir. İrsaliyeler sevk irsaliyesi ve faturaların ayrı ayrı değil, tek bir şekilde hazırlanmasıdır. Bu belgede fatura ve sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler yer almaktadır. İrsaliye ile iki ayrı belge hazırlamak yerine tek bir belge düzenlenir ve maliyetten tasarruf sağlar.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.