Ticari Defterler Nelerdir? Ticari Defterlerin Saklama Süresi Nedir?

25 Eylül 2023

Ticari defterler, tacirler tarafından tutulmaktadır. Alacak, verecek ya da borç gibi durumları tacirler bu defterden takip edebilmektedir.

Ticari Defterler Nelerdir?

TTK.na göre; tüzel kişi tacirlerin (örneğin, Anonim Şirket ve Limited Şirketleryevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; gerçek kişi tacirlerin ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ya da işletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece işletme defteri tutmaları zorunludur.

Tacirler tarafından tutulan ticari defterler borç, mali durum, işletme ya da kendileri ile ilgili her türlü bilginin tutulmasına fayda sağlamaktadır. Vergi ödeme faturası, vergiye tabi olan kazanç gibi tutarların hesaplama işlemi yapılırken yardımcı olmaktadır. Bu bakımdan da ticari olan davalarda delil niteliğinde kullanılan defterler olarak bilinirler. Hiç tutulmamış olan ya da doğru tutulmayan ticari defterlerin yüzünden, bir tutarsızlık olması durumunda bu durumdan kaynaklı bir cezalandırma söz konusu olacaktır.

Tüzel kişi, gerçek kişi gibi iki alt kategorilere ayrılan ticari defterler, tutulmadığı zaman olumsuz durumlar meydana getirebilir. Bu sebepten dolayı düzenli bir şekilde takibinin yapılması gerekmektedir.

Ticari Defterler Ne İşe Yararlar?

Ticari defterler, içerisinde önemli belgeler ve saklanması gereken bilgiler yer aldığı için oldukça önemli oldukları bilinir. Bu sebepten dolayı dayanak olarak yani delil niteliğinde olan defterler olarak bilinir. Ticari defter tutmamanın cezası da bulunmaktadır. Düzenli tutulduğu takdirde ve gerekli olan her tür bilgi yazıldığı takdirde Ticari defterler kanıt olarak sayılır. Bu durum kişiye bazı hak ve sorumluluk getirmektedir. Usulüne uygun bir şekilde tutulduğu zaman delil niteliğine sahip olurlar. Kişiyi haklı çıkarmaya ve doğruları söylediğine dair yazılı belgeler olarak bilinirler.

Ticari Defterler Saklama Süresi Ne Kadardır?

Ticari defterler, Ticari Defter Tebliği 12’nci maddeye göre bütün tacirler, tutulmakta görevli olduğu ticari defteri ve bu deftere yapılmış olan kayıtların dayanağı olan belgeleri, sınıflandırılmış olacak şekilde on (10) yıl saklama yükümlülüğü vardır. Ticari defterin saklama süreleri Türk Ticaret Kanunu’nda farklı Vergi Usul Kanunu’nda farklı süreler ile belirtilmektedir.

E Defter Hizmeti – WOLVOX e Defter

e Defter, yevmiye defteri ve defter-i kebir olarak adlandırılan Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda hazırlandığı ve zaman damgası kullanılarak imzalanıp ibraz edildiği bir uygulamadır. e Defter elektronik ortamda tutulduğu için noter onayına gerek duyulmaz. Böylelikle zaman ve maliyet tasarrufu sağlanarak işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanır.

e Defter uygulamamızı genel muhasebe programımız ile entegre edebilir ve dilerseniz, defter saklama hizmeti ile birlikte 10 yıl boyunca güvenli sunucularda saklayabilir, bilgilerinize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.