Gelir Tablosu Nedir? Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

25 Eylül 2023

Muhasebe, şirketlerin varlık ve borçlarını net bir şekilde çıkaran bir çalışma dönemi içerisinde Çalışma dönemi Ocak ayında başlar 31 Aralıkta sona eren dönem olarak tanımlanır. Çalışma dönemi içerisinde yapılan harcamalar, alınan kısa veya uzun vadeli krediler borçlar kalemi başlığı altında toplanır.

Şirket varlıkları ise Bir şirketin kazançları, nakit girişleri, bankaya yatan nakitler, alınan çekler, satın alınan demirbaşlar, gayrimenkuller kısacası şirketin aktif varlıkları takip edilmektedir.

Gelir Tablosu Nedir?

Bir çalışma dönemi içerisinde şirkete giren varlıklar ve şirketten çıkan harcamaların yılın son günü itibariyle bir tablo içerisinde vergiler düşüldükten sonraki rakam firmanın kar veya zararını ortaya çıkarır. Global şirketler tek düzen hesap planı çerçevesinde bu sistemi kullanır. Ayrıca hisse senetleri olan ve uluslararası şirketler uluslararası finans muhasebe sistemi ilkelerini kullanırlar.

Muhasebe, kapsamı geniş oldukça dikkat gerektiren ve kalemlerin doğru sınıflama yapılması oldukça önemlidir. Bu bağlamda 2 ye ayrılır ön muhasebe ve genel muhasebe.

Genel muhasebe tüm kalemlerin sınıflandırma metodudur. Harcama kalemlerinin birebir sisteme girilmesi ise ön muhasebenin iş koludur. Genel olarak yapılan işlemler sıralanacak olursa Alış ve satış faturaların sisteme girişi nakitlerin banka veya kasa çıkışları, alım ve satım faturaların kesilmesi, tahsilat makbuzu hazırlanması gibi konular ön muhasebenin işidir. Gelir tablosuna temel veriler bu sıralama ile girmeye başlar.

Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır ?( Gelir Tablosu Türleri)

Gelir tablosu türlerine bakılacak olursa 2 türlü rapor hazırlanmaktadır.

  • Hesap tipi Gelir Tablosu: Yıl içerisinde toplanan tüm bilgilerin yılsonunda hesap bazında hazırlanan özet olarak tanımlanmaktadır. T cetveli olarak hazırlanır. Sol taraf Giderler sağ taraf ise gelir taraf olarak işlev görmektedir. Bilançodan farklı işlemektedir.
  • Rapor Tipi Gelir Tablosu: Tüm kalemlerin alt alta rapor şeklinde hazırlanmasıdır.

 Gelir tablosunun 3 ana unsuru vardır.

  • Brüt satış karı
  • Faaliyet karı
  • Vergiler düştükten sonraki net kar/zarar

Gelir Tablosu İlkeleri : Gelir tablosu hazırlanırken 3 adet ana ilke kullanılmalıdır.

  • Gelir tablosu hazırlanırken Mali tablolar ilkesi ile ele alınmalıdır. Yani tüm kalemler kendi sınıfı içerisinde kalem kalem gösterilmesi gerekmektedir.
  • Gelir tablosu mutlaka gerçeklik ilkesine uygun hazırlanmalı tüm verilerin somut dayanağı ve belgesi olmalıdır.
  • Gelir tablosunda satışlar, satış giderleri, zararlar, karlar mutlaka brüt tutarlar üzerinden hesaplanmalıdır.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.