E-Defter Nedir? E-Defter Saklama Zorunluluğu Nedir?

26 Eylül 2023

E-defter, şekil hükmüne bağlı olmayan, Vergi Usul Kanunu/Türk Ticaret Kanunu gereğince tutulmak zorunluluğu bulunan elektronik kayıtlar bütünüdür. E defter büyük defterde bulunması gereken bütün bilgileri kapsamalıdır.

E-defter kullanan işletmeler için en önemli faktör ise, e defter tutmaya başladıktan sonra fiziki defterini kapatma tasdiki yapmaları gerektiğidir. Bir tür ön muhasebe sistemi işletimi olan E-Defter uygulama sistemi, yasada belirlenen süreler boyunca(10 yıl) saklanmalıdır. Dijital olumsuzluklara karşı ve Vergi Usul Kanunu gereğince hem işletme hem de koruma kurumu tarafından saklanması gerekir.

E-Defter Nedir? Hangi Defterleri E Defter Olarak Tutuyoruz?

E Defter nedir? Dijital ortamda bilgilerin depolanarak maliyeye berat olarak sunulabildiği, zorunlu kayıtlar bütününe e defter diyoruz. Hangi defterlerin e defter olarak tutulabileceği, Vergi Usul Kanunu ya da Türk Ticaret Kanunu esaslarına göre belirlenmektedir. Büyük defter ve yevmiye defteri e defter olarak tutulabilir.

E-Defter Saklama Zorunluluğu Nedir?

E defter, Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunu hükmüne göre bilgilerin depolandığı dijital ortamdır. Format ve standartları yasa hükmünce belirlenen defterler E defter olarak tutulmaktadır.

Vergi güvenliği ve de virüs – siber saldırılara karşı güvenlik amacıyla, işletmede ve saklamacı kurum tarafından birer nüsha saklanmak zorundadır. E Defterlerin 10 yıl süre ile saklanması ve istendiğinde kayıtların ibraz edilmesi zorunludur.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.