Yıllık Beyanname Nedir?

25 Eylül 2023

Yıllık Beyanname Nedir?

Yıllık beyanname; çeşitli kaynakların bir yıl içerisinde elde edilen kazançların bir araya getirilip toplanmasıdır. Bu şekilde hesaplanan gelir vergi dairesine bildirilmelidir. Yıllık beyannameler ön muhasebe programları üzerinden kolayca oluşturularak takip edilebilmektedir.

Muhtasar Beyanname Nedir?

Muhtasar beyanname; işverenler veyahut vergi kesintisi yapan diğer kişiler tarafından vergilerin matrahlarıyla, toplu bir şekilde vergi dairesine bildirilmesidir.

Münferit Beyanname Nedir?

Münferit beyanname; dar yükümlülüğe sahip olanların yıllık beyanname ile birlikte bildirmeye mecbur olmadıkları kazançlardan, vergisi kesinti olmamış olanların bildirilmesidir.

Yıllık Olarak Verilen Beyannameler Nelerdir?

Yıllık olarak verilen beyannameler şu şekildedir:

 • Amatör sporları yöneten hakemlere ödenen ücretler dışında spor hakemlerine yapılan ücret gelirleri.
 • Tevkif ile vergilendirilmemiş ücretler.
 • Gerçek usulde vergilendirilen tarımsal kazançlar.
 • Gerçek olarak vergilendirilen ticari kazançlar.
 • Serbest meslek kazançları.
 • Değer artış kazançları.
 • Telif hakkı kazançları.
 • Ticari kazancı olan sahiplerden elde edilen kira gelirleri kazançları.
 • Bankacılıktan elde edilen faiz gelirleri ve her türlü alacak gelirleri kazançları.
 • Tam yükümlü kurumlardan elde edilen ortaklık hisselerinden doğan kazançlar.
 • Tam yükümlü idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarının kazanları.
 • Geçici kazançlar.

Beyannamenin Kullanım Amaçları Nelerdir?

Beyannameler farklı amaçlar için kurumlar tarafından talep edilmektedir. Borcu olan kişilerin kullandığı beyannameler bu kişilerin vergi borçlarının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Yazılı olarak yapılan bu bildirim ile kişinin borçlarının neler olduğu ortaya çıkmaktadır.

Beyannameler Nasıl Verilir?

Beyannameler elden vergi dairesine teslim edilebilmektedir. Posta yolu ile de gönderim sağlanmaktadır. Beyannamelerin gönderen kişinin ikametgâhının bulunduğu vergi dairesine göndermesi gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde bulunan “Hazır Beyan Sistemi” ile de kişiler gelirlerini beyan edebilmektedir.

Beyannameler, elektronik bir şekilde gönderim yapabilme yetkisi olan mali müşavirler aracılığı ile de gönderilebilmektedir. Bir beyannamesi posta ile gönderilecekse vergi dairesi postanın onlara ulaştığı tarihi dikkate almaktadır.

Vergi ödemeleri anlaşmalı bankalardan ödemesi gerçekleştirilebilmektedir. Hazır Beyan Sistemi üzerinden anlaşmalı bankalara ödeme yapmakta mümkündür.

60 yaş üstü kişiler veya engelli, hastalık nedeniyle vergi dairesine gidemeyen kişilerin adreslerine gidilerek beyannamelerinin doldurulmasına yardımcı olunmaktadır.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.