Mali Tablolar Nelerdir? Mali Tablolar Nasıl Düzenlenir?

23 Eylül 2023

İşletmelerin belirli bir döneme ait mali durumunu gösteren detaylı bilgi veren tablolara mali tablolar adı verilir. Gelir tabloları ve bilançolar işletmelerin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların sahip olduğu parasal değerler hakkında detaylı bilgi verirler.

Mali Tablo Nedir?

Birey için çok önem taşıyan para yönetimi, daha büyük bir organizasyonu idare eden işletmeler için de çok kritik bir öneme sahiptir. Bir işletmenin günlük, haftalık, aylık ve tüm bunların sonucunda hepsinin toplamı olarak yıllık gelir ve gider tablolarının tamamına mali ya da finansal tablo adı verilir.

Mali tablolar; bilanço ve gelir tablosudur.

Mali Tablolar Nasıl Düzenlenirler?

Mali tabloların düzenlenmesi, bir işletmenin parasını doğru bir şekilde yönetebilmesini sağlar. İşletmelerin para yönetimini verimli ve etkin bir şekilde yürütebilmeleri için gereken tüm bilgilere erişmesi mali tablolar ve bunlar üzerine yapılacak olan analizlerle mümkündür.(WOLVOX ERP programımız ile detaylı analiz ve raporlamalar yapabilirsiniz.)

Finansal risklerin ortaya çıkarılması ya da şirket hedeflerinin gerçekleşip, gerçekleşmediğini gösteren verilere mali tablolar aracılığı ile ulaşılabilir. Aynı zamanda kredi almak, kanunlara uygun hareket etmek, yatırımcı çekmek ve gelecekteki riskleri tablolar sayesinde öngörmek için de mali tablolara ihtiyaç vardır.

Mali Tablolarda Önemli Göstergeler

Mali tablolarda bulunan her kalemin, toplam miktar içindeki payına bakılır. Bu tablolarda duran varlık yatırımların etkin olduğu, hangi kaynakların firma faaliyetlerinin finansmanında etkili olduğu ve maliyetlerin satışlara oranı gibi rasyonel bilanço dengesini ve duyarlılığını anlamak için tutulan önemli göstergelerdir.

Mali tablolarda yer alan değerlerin karşılaştırılması ile yorumlama yapmak için borçlanma oranı, cari oran, net işletme sermayesi gibi oran analizi ile değerlendirme yapılması da gerekir. İşletmenin zaman içindeki finansal değişimini ve gelişimini görmek için de gelir ve bilanço tablosundaki kayıtların farklı dönemlerdeki değerlerinin karşılaştırılması en sık uygulanan bankacılık analizidir.

Ek Mali Tablolar

Firmaların gelir giderlerini takip etmek için kullandığı ek mali tablolar ise şunlardır;

  • Satışların maliyeti tablosu
  • Nakit akım tablosu
  • Fon akım tablosu
  • Öz kaynaklar değişim tablosu
  • Kar dağıtım tablosu

Ön muhasebe ve mali gelir tablosu hesaplamaları için sunduğumuz çözümleri kullanarak hesaplarınızı sorunsuz takip edebilirsiniz.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://akinsoftistanbul.net/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.

Copyright © 2023 Medya Dizayn Yazılım Bilişim Teknolojileri.
Her hakkı saklıdır.